செவ்வாய், 30 ஆகஸ்ட், 2016

தரைமீன்கள்
Share/Save/Bookmark

ஞாயிறு, 28 ஆகஸ்ட், 2016

அரசியற்கைதி
Share/Save/Bookmark

வெள்ளி, 26 ஆகஸ்ட், 2016

இலங்கை


Share/Save/Bookmark

வியாழன், 25 ஆகஸ்ட், 2016

அரச பயங்கரவாதம்

Share/Save/Bookmark

புதன், 24 ஆகஸ்ட், 2016

நான் ஒரு கம்யூனிஸ்ட்
Share/Save/Bookmark

செவ்வாய், 23 ஆகஸ்ட், 2016

சீரழிவு
Share/Save/Bookmark

திங்கள், 22 ஆகஸ்ட், 2016

நல்லாட்சி
Share/Save/Bookmark

யாரிடம் குறையில்லை

நினைவுகளை எழுதலாம்
வரலாற்றுக்காக
புதியகாலத்தை இழக்காதே
அதையும் வரலாறாக்கு
பூச்சியத்தில் இருந்து இராச்சியம் வரை
தன்னம்பிக்கையை வளர்
முயன்றால் முடியாதது எதுவுமில்லை
மனிதரில் வேற்றுமையில்லை
எந்தக்குறையும் குறையல்ல
ஒரு கையே போதும் ஓவியனாக
குரல் ஒன்றே போதும் பாடகனாக
யாரிடம் குறையில்லை
யாருக்கும் துன்பம் நினையாதவன்
கடவுளை   தேடத்தேவையில்லை Share/Save/Bookmark

ஞாயிறு, 14 ஆகஸ்ட், 2016

அழுவதற்கும் அனுமதியில்லை
Share/Save/Bookmark