வெள்ளி, 30 டிசம்பர், 2016

நம்பிக்கை

வருடம் கழியும் வெறுமையில்
வருடம்பிறக்கும் வறுமையில்
ஒரு வருடம் கூடுகிறது
இறுதிவார்த்தை பகிர்ந்து ,
காணாமல் போய்,சிறைக்குள்
புதுவருடம்
வழமைபோல் உலகதிருவிழா
போரில்உ லகிடம் தோற்றோம்
நிலத்திலும் புலத்திலும்
நாளும் அடையாளம் இழக்கிறோம்
நாளாந்தவாழ்வில் எதிர்காலத்தை
புதைக்கிறோம் - இருந்தும்
நம்பிக்கையை விதைக்கிறோம்
"நவீன உலகில்
எதுவும் சாத்தியமாகலாம் "


வருடம் கழிகிறது
பல கனவுகளை மீள நினைக்கிறேன்
2000  இல் கிளிநகரின் திட்டமிடலில் ஒருவன்
அறிவியல் நகரில் ஆயிரம் கனவுகள்
முருகண்டியில் எழுபது ஏக்கரில் மைதானம்
இரணைமடுவில் "தாயகம்" மருத்துவமனை
அதன் பணிப்பாளராக நியமனம் (2004 )
கிளிமருத்துவமனை முன் மருத்துவ ,உணவு ஆய்வுகூடம் (2008 )
மாங்குளத்தில் பெருநகர் திட்டமிடல்
தமிழீழத்தின் சுகாதாரதிட்டமிடல் (2007 )
இன்னும் இன்னும் பல கனவுகள்  
கருவில் கலைந்தநினைவுகள்        
Share/Save/Bookmark

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக