புதன், 18 ஜூலை, 2012

ஒரு நாள் எய்த அம்பு திரும்பிவரும்


ஒரே மொழி பேசி 
ஒட்டுண்ணியாகி 
சத்துருஞ்சி கொழுத்தவர் 
தமிழரை கொன்றவருடன் கூட்டு 
மீண்டும் மீண்டும் துரோகம் 
அவர்களின் 
பிச்சை வாழ்விற்காய் 
தமிழின அழிப்பு    

ஒரு நாள் 
எய்த அம்பு 
திரும்பிவரும் 
Share/Save/Bookmark

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக